Rechsprechung
        Кого хоч раз притягували до адміністративної відповідальності буде не в новину, що відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «по справам про адміністративні правопорушення, що підвідомчі суду, стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через три місяці з дня його виявлення».

Ця норма стосується таких розповсюджених «автомобільних» правопорушень як скоєння ДТП без постраждалих, або хтось з учасників отримав легкі тілесні ушкодження — ст. 124 КУпАП, або керування автомобілем в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння (відмова від проходження огляду) — ст. 130 КУпАП.

           Багато водіїв знають, що якщо справа про адміністративне правопорушення розглядається судом, то з закінченням три місячного строку відповідно до законодавства¸ вона підлягає закриттю, а особа, щодо якої розглядалася справа — звільняється від відповідальності, її винність у скоєні правопорушення не встановлюється, та особа звільняється від будь-якого адміністративного стягнення у вигляді штрафу чи позбавлення права керування тощо.

У такому разі відповідно до п. 7 статті 247 КУпАП чітко передбачено, що провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

«закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.»


АЛЕ ЧОМУ Ж ТОДІ, ЯК У ЮРИСТІВ-НАУКОВЦІВ, АДВОКАТІВ, ТАК І У СУДДІВ ВИНИКАЄ КОЛІЗІЯ У ВИКОРИСТАННІ ДАНОЇ НОРМИ ПРАВА, ЯК ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО, ФОРМАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ?
         Суди України розглядаючи справи про адміністративне правопорушення, де строки  тривалістю у три місяці пройшли, все частіше виносять рішення, якими встановлюють винність особи за вчинене правопорушення. Виникає питання, за яких обставин суд може встановлювати вину особи навіть поза межами 3-х місячного строку, на що це впливає, та які наслідки цього у особи, що притягається до адміністративної відповідальності.
Консультацію водіям надають автоюристи спеціалізованої компанії «АвтоАдвокат» з урахуванням тривалої судової практики судів першої і апеляційної інстанції.  
Перш за все, необхідно відмітити, що в будь-якому випадку, якщо пройшов трьох місячний строк з моменту події (день скоєння ДТП, чи день коли особі інкримінується керування автомобілем у стані сп’яніння) особа звільняється від призначення стягнення – на особу не може бути накладено штраф або особа не може бути позбавлена права керування, бо в статті 38 КУпАП чітко зазначено: «стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення», ключове слово НЕ ПІЗНІШЕ і З ДНЯ ВЧИНЕННЯ.
 Зі змісту наведених правових норм вбачається, що закриття провадження можливе за одночасної наявності таких умов: 

— вчинення адміністративного правопорушення – ТОБТО в матеріалах справи Є ДОКАЗИ ТОГО, ЩО ОСОБА ВЧИНИЛА це ПОРУШЕННЯ;

— ЗАКІНЧЕННЯ встановленого законом ТРИ місячного строку, перебіг якого розпочинається з дня вчинення правопорушення (при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення).

 Такий висновок кореспондується з науково-консультативним висновком Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України від 07.11.2017 року (у зв’язку з неоднаковим застосуванням норми права Науково-консультативною радою проводилося дослідження даного питання), а саме: під час закриття провадження у справах про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених статтею 38 КУпАП, вина особи не встановлюється.

Як зазначається у вищезазначеному Висновку від 07.11.2017 року:

 • «При вирішенні питання щодо закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням на момент розгляду такої справи строків накладення адміністративного стягнення, визначених статтею 38 КУпАП, необхідно враховувати положення статті 6 Конституції України, згідно з якою органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України».
 • «Поєднання закриття справи з одночасним визнанням вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення є взаємовиключними рішеннями, і прийняття таких двох взаємовиключних рішень в одній постанові про закриття справи свідчить про порушення права людини на справедливий суд, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
        Простіше кажучи, під час закриття провадження у справах про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених статтею 38 КУпАП, найчастіше вина особи не встановлюється, бо встановлення вини може порушити право особи на справедливий та неупереджений судовий розгляд справи. Право на справедливий суд передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини  і основоположних свобод (1950 року), норми якої застосовуються в Україні в обов’язковому порядку. Адже, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, протоколи до неї та практика Європейського суду з прав людини є частиною українського законодавства. Уся без винятку практика  Європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні.

Продовжуючи раніше вказане, до прикладу, рішення з Єдиного реєстру судових рішень, де справу про адміністративне правопорушення суди закрили у зв’язку з закінченням строків розгляду справ про адміністративне правопорушення, і в резолютивній частині постанови суду вина особи не встановлювалася, таких рішень велика кількість:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70216406

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77223082

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77220829

         Разом з тим, деякі суди, застосовуючи норму статті 38, закриваючи у зв’язку зі закінченням строку розгляду справи про адміністративне правопорушення справу (відповідно до п.7 ч.1 ст. 247 КУпАП), ТАКОЖ вказують у постанові висновок щодо винуватості чи невинуватості даної особи у скоєні правопорушення.

ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ висновку про винуватість особи, які полягають у наступному.
ПО-ПЕРШЕ.

           Висновок про винність особи у скоєні правопорушення  свідчить про те, що певне порушення скоєне певною особою, та ця особа ВІДПОВІДАЄ ЗА ШКОДУ, заподіяну цими діями. Наприклад, якщо у справі по ДТП у постанові суду зазначено, що особа винна у настанні ДТП, то ця особа (або її страхова компанія за наявності полісу ОСЦПВ) повинна відповідати перед потерпілим за заподіяні внаслідок ДТП збитки у вигляді витрат на відновлення автомобіля, або витрат на лікування.

           Якщо такого висновку про винуватість у постанові суду немає, або особа визнана невинуватою у вчиненні правопорушенні, то такі наслідки не наступають, і, відповідно, ані особа, ані її страхова компанія не повинні відшкодовувати заподіяну внаслідок ДТП шкоду.

ПО-ДРУГЕ.

Встановлення факту вчинення особою певного адміністративного правопорушення за певних умов може бути визнано судом ОБТЯЖУЮЧОЮ ОБСТАВИНОЮ в силу вимог п. 2 ч. 1 ст. 35 КУпАП, бо

«обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення;»

Крім того, визнання судом особи винною у вчиненні певного порушення також може впливати на кваліфікацію можливого нового правопорушення, а саме за наявності у диспозиції статті кваліфікуючої ознаки як ПОВТОРНІСТЬ, то кваліфікація, відповідно буде за іншою частиною, яка передбачає більш сурову відповідальність.

Наприклад, вчинення водієм правопорушення у вигляді керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, — це  передбачено ч. 1 ст. 130 КУпАП, а якщо особа повторно вчиняє це порушення – то це вже ч. 2 ст. 130 КУпАП, яка передбачає більш тяжкі стягнення у вигляді штрафу та позбавлення права керування автотранспортом.


            Цікавою з приводу правозастосування судами вказаної норми закону є окремі думки науковців членів Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, зокрема правника-науковця Гетьманцева Д.О., відповідно до яких можна зробити узагальнення, чому суди по різному застосовують норму статті 38 КУпАП.

На думку Гетьманцева Д.О., якщо під час розгляду адміністративної справи встановлено склад правопорушення та вину особи, але вже пройшло три місяці, то враховуючи статтю 280 КУпАП відповідно до якої суддя, з’ясувавши чи було вчинено правопорушення за допомогою доказів по справі (показань свідків, протоколу, письмових пояснень, висновків експертів по автотехнічним дослідженням і т.д.) встановлює, чи мало місце адміністративне правопорушення та чи вчинила його дана особа і лише після цього закриває справу за закінченням строків притягнення, та у своєму вмотивованому рішенні зазначає, що вину особи доведено, та що справа підлягає закриттю за спливом строків.

В протилежному випадку (за відсутності винності особи у вчиненні правопорушення) науковець вважає, що потрібно закривати справу за п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП, — тобто за відсутності складу правопорушення або за відсутністю події, а не за п.7 ч.1 ст. 247 КУПАП.

Така позиція узгоджується зі статтею 280 КУпАП, якою

встановлено обов’язок суду з’ясовувати при розгляді справи про адміністративне правопорушення: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи»;

а також відповідає вимогам  ст. ст. 245, 251, 252 КУпАП, за якими

суд повинен повно, всебічно й об’єктивно з’ясувати всі обставини справи, дати оцінку зібраним у ній доказам і постановити правильне судове рішення».

          Прикладом практики може послугувати рішення Апеляційного суду, у якому справу по строкам було закрито на підставі ст. 38 КУпАП, але у кінцевому результаті особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76068687

            Узагальнюючи рішення судів по застосуванню ст. 38 КУпАП, можна зазначити, що повноваження судді у прийнятті законного та вмотивованого рішення, передбачені законодавством України, перешкоджає встановлений трьох місячний строк (ст. 38 КУпАП), бо де які справи потребують значно більшого часу для витребування всіх необхідних доказів по справі, наприклад – витребування певних відеоматеріалів, проведення судової автотехнічної експертизи чи залучення експерта для надання експертного висновку, що, як правило потребує значно більше часу, ніж 3 місяці.

ВИСНОВОК. КОРИСНІ ПОРАДИ АВТОАДВОКАТА.
           Якщо при винесенні судом рішення вже пройшло три місяці, то за наявності належних та допустимих доказів у справі суд може у своїй постанові висловитися з приводу того, чи мало місце адміністративне правопорушення, та чи скоїла його певна особа, та потім, за умови визнання особи винною — закрити справу на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП (закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу).
             Разом з тим, якщо докази вказують, що особа не вчиняла правопорушення, то справа підлягає закриттю на підставі за п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП, — тобто за відсутності складу правопорушення або за відсутністю події.

                  Орієнтуючись на судову практику можна стверджувати, що суди неоднаково застосовують статтю 247 КУпАП. Тезу «дві сторони медалі» ніхто не відміняв, тому у судовій практиці виникають розбіжності з приводу не одноманітного застосування норм права, як формально визначених правил поведінки.

              Тому, отримати більш вигідне рішення та правильно зрозуміти його правові наслідки необхідно звертатися за спеціалізованою юридичною допомогою «АвтоАдвоката» – спеціалісти та експерти по ДТП допоможуть вам знайти правильне рішення у Вашій справі!
 Отримати консультацію АДВОКАТА по ДТП можна тут.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АВТОАДВОКАТА

 

Мы обязательно свяжемся с Вами доступным способом, что бы предоставить исчерпывающий ответ на Ваш вопрос в течение 5-ти рабочих дней.

  ×
  ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ

  Заявки через сайт обрабатываются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Поэтому первым с кем мы свяжемся, это будете Вы!

   Ожидайте наш звонок в течении 15 минут.

   ×
   ВОПРОС АВТОАДВОКАТУ

    ×
    ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Заявки с сайта обрабатываются вне очереди.


     ×
     ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

     Заявки с сайта обрабатываются вне очереди.


      ×
      ПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

       

      Быстрая консультация по телефону необходима клиентам, требующим развернутые ответы на поставленные ими вопросы в кротчайшие сроки.

      Оплата консультации в рабочее время Оплата консультации в нерабочее время

       

      Основными преимуществами наших платных юридических консультаций являются их оперативность, конфиденциальность и доступность.

      ×
      Договор публичной оферты

      на оказание юридических (консультационных) услуг 

      1.Общие положения

      1.1.Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Янишевской Яны Павловны, действующей на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя запись № 2 480 000 0000 181405 от 21.03.2016 г., (в дальнейшем именуемого «ИСПОЛНИТЕЛЬ») и содержит все существенные условия предоставления консультационных услуг в сфере права.

      1.2.В соответствии со статьями 641, 642 Гражданского Кодекса Украины (ГК Украины) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

      1.3. Принимая во внимание, что Исполнитель в соответствии со статьей 633 ГК Украины предоставляет консультационные (юридические) услуги любому юридическому лицу, физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или физическому лицу, а Заказчик после акцепта Публичной оферты (далее – Оферта) становится пользователем услуг Исполнителя, Стороны согласились с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей Оферты и обязуются неукоснительно их соблюдать.

      1.4.В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг.

      1.5. Акцептом Оферты является нажатие кнопки «Я согласен с условиями Оферты» и оплата услуг Исполнителя.

      2.Предмет оферты

      2.1.Предметом настоящей Оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ на платной основе консультационных услуг в сфере права путем подготовки ответа (консультации) ИСПОЛНИТЕЛЕМ по правовому вопросу ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с условиями настоящей Оферты по действующим расценкам (в дальнейшем — РАСЦЕНКАМ) ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      2.2.Договор публичной оферты (в дальнейшем — ДОГОВОР), дополнения к публичной оферте и РАСЦЕНКИ  являются официальными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ и публикуются на сервере auto-advokat.in.ua

      2.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять РАСЦЕНКИ, условия данной Оферты и дополнения к Оферте без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сервере auto-advokat.in.ua, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

      2.4.ЗАКАЗЧИК вправе обратиться к ИСПОЛНИТЕЛЮ только с Заявкой об оказании письменной консультации по правовому вопросу согласно условиям  ДОГОВОРА.

      2.5.В соответствии с условиями ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанность по оказанию ЗАКАЗЧИКУ услуг, указанных в п. 2.4 настоящего ДОГОВОРА, и предоставляет услуги, указанные в п. 2.1. непосредственно ЗАКАЗЧИКУ.

      3.Обязанности Исполнителя

      3.1.В рамках настоящего ДОГОВОРА  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

      3.1.1.принять на себя обязанности по оказанию услуг, указанных в п. 2 настоящего ДОГОВОРА;

      3.1.2.не распространять полученную от Заказчика или иных источников информацию, затрагивающую интересы ЗАКАЗЧИКА, в ходе реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, согласно действующего законодательства.

      4.Обязанности Заказчика

      4.1.ЗАКАЗЧИК обязуется:

      4.1.1.своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую документацию для ознакомления и дальнейшей возможности проведения юридическо-правовой деятельности и подготовки письменной юридической консультации, согласно настоящего ДОГОВОРА;

      4.1.2.своевременно и достоверно, а также в полном объеме предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую информацию, связанную с оказанием юридических услуг, согласно п. 2. настоящего ДОГОВОРА;

      4.1.3.незамедлительно передавать ИСПОЛНИТЕЛЮ все свои пожелания по предмету данного ДОГОВОРА в письменном виде;

      5.Условия и порядок оказания услуг

      5.1.Оплата всех видов услуг, указанных в РАСЦЕНКАХ, за исключением письменных юридических консультаций, производится ЗАКАЗЧИКОМ авансовым платежом в размере 100% (Ста процентов) от стоимости услуг, согласованной в РАСЦЕНКАХ. Оплата письменных юридических консультаций производится ЗАКАЗЧИКОМ авансовым платежом в размере не менее 250 грн. Конкретная стоимость письменных юридических консультаций определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании условий, согласованных в РАСЦЕНКАХ, после получения ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ соответствующее уведомление на указанный ЗАКАЗЧИКОМ в ЗАЯВКЕ электронный адрес. Оплата полной стоимости письменных юридических консультаций осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ не позднее двух календарных дней, следующих после направления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ уведомления о полной стоимости письменной юридической консультации. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению письменной юридической консультации только после оплаты полной стоимости письменной юридической консультации.

      5.3.Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ в валюте Украины – гривне путем перечисления суммы платежа на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      5.4.В целях настоящего ДОГОВОРА принимается оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ:

      а) через отделения любого коммерческого банка Украины; либо

      б) в безналичной форме с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА;

      Выбор и использование способа/формы оплаты услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ по собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных ЗАКАЗЧИКОМ способа/формы оплаты выходят за рамки ДОГОВОРА и регулируются соглашениями (договорами) между ЗАКАЗЧИКОМ и соответствующими организациями.

      5.5.ЗАКАЗЧИК обязуется уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии в соответствии с избранными формой/способом оплаты).

       5.6.Услуги считаются оплаченными ЗАКАЗЧИКОМ с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      В исключительных случаях по собственному усмотрению ИСПОЛНИТЕЛЯ подтверждением факта оплаты может служить:

      а) электронная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты, направленная по электронному адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ;

      б) электронная копия квитанции об оплате с печатью коммерческого банка Украины, в котором произведена оплата, при оплате через отделение банка, направленная по электронному адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ;

      5.7.ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по ДОГОВОРУ не позднее 3-х рабочих дней с момента подтверждения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно п. 5.7. настоящего ДОГОВОРА. Срок выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по ДОГОВОРУ оговорен в РАСЦЕНКАХ. Письменная консультация ИСПОЛНИТЕЛЯ  высылается ЗАКАЗЧИКУ по его электронному адресу либо по адресу, указанному в заявке.  

      5.8.Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме после получения ЗАКАЗЧИКОМ консультации, подтверждением чего электронное уведомление о получении ЗАКАЗЧИКОМ услуги. Услуги считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, если в течение трех календарных дней с момента окончания получения ЗАКАЗЧИКОМ консультации ЗАКАЗЧИК не направил письменную претензию на адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае отсутствия такой претензии в течении трех календарных дней с момента окончания получения консультации ЗАКАЗЧИКОМ услуги считаются оказанными надлежащим образом.

      6.АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

      6.1.ЗАКАЗЧИК производит акцепт ДОГОВОРА путем предоплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, в отношении которых заключается ДОГОВОР, в течение срока акцепта с учетом условий статьи 4  ДОГОВОРА.

      Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента отправки ЗАКАЗЧИКОМ ЗАЯВКИ либо с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета.

      7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

      7.1.Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет по адресу  auto-advokat.in.ua, вступает в силу с момента акцепта оферты ЗАКАЗЧИКОМ и действует:

      а) до момента исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной ЗАКАЗЧИКОМ по ДОГОВОРУ предоплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения ДОГОВОРА), либо

      б) до момента расторжения ДОГОВОРА.

      7.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия ДОГОВОРА и/или отозвать ДОГОВОР в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в ДОГОВОР, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

      7.3.В случае отзыва ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение срока действия ДОГОВОРА, ДОГОВОР считается прекращенным с момента отзыва, о чем ИПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА.

      1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

      8.1.ДОГОВОР может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ только в случае существенного нарушения ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с действующим законодательством и условиями ДОГОВОРА. 

      8.2.ДОГОВОР может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в любой момент по своему усмотрению посредством направления ЗАКАЗЧИКУ соответствующего уведомления. ДОГОВОР считается прекращенным с момента направления уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

      1. ГАРАНТИИ 

      9.1.За исключением гарантий, прямо указанных в тексте ДОГОВОРА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по ДОГОВОРУ и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении ненарушения прав. 

      9.2.Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего ДОГОВОРА путем его акцепта, ЗАКАЗЧИК заверяет ИСПОЛНИТЕЛЯ и гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ, что: 

      9.2.1.ЗАКАЗЧИК указал свои достоверные персональные данные при направлении ЗАЯВКИ ИСПОЛНИТЕЛЮ и достоверные персональные данные ЗАКАЗЧИКА при оформлении платежных документов платежа за услуги. 

      9.2.2.ЗАКАЗЧИК заключает ДОГОВОР добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК: 

      а) полностью ознакомился с условиями ДОГОВОРА,

      б) полностью понимает предмет ДОГОВОРА,

      в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения ДОГОВОРА.

      9.2.3.ЗАКАЗЧИК (юридическое лицо), обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКОМ.

      1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

      10.1.В случае если по какой-либо причине ИСПОЛНИТЕЛЬ не начнет оказывать услуги, или начнет оказывать услуги с нарушением сроков, ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ за допущенное нарушение ДОГОВОРА и средства правовой защиты ЗАКАЗЧИКА в отношении такого нарушения ограничиваются по собственному усмотрению ИСПОЛНИТЕЛЯ исключительно:

      а) продлением сроков оказания услуги или

      б) проведением ее в новые сроки до момента, на который ИСПОЛНИТЕЛЬ полностью выполнит свои обязательства.

      10.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по ДОГОВОРУ за а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) ЗАКАЗЧИКОМ выбранной им формы оплаты услуг по ДОГОВОРУ; г) в случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ неполной и/или недостоверной информации по его делу, и/или документов, содержащих недостоверные сведения.

      10.3.Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по ДОГОВОРУ, по любому иску или претензии в отношении ДОГОВОРА или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ по ДОГОВОРУ. 

      10.4.Не вступая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за нарушение условий ДОГОВОРА, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти,  пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОГОВОРА и неподконтрольные ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

      1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

      11.1.ЗАКАЗЧИК несет всю ответственность за  

      а) соблюдение всех требований законодательства, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму ЗАЯВКИ; б) достоверность сведений, указанных в ЗАЯВКЕ, и достоверность гарантий и заверений ЗАКАЗЧИКА, содержащихся в п.7 ДОГОВОРА.

      11.2.В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание услуг до момента устранения ЗАКАЗЧИКОМ допущенных нарушений и/или расторгнуть ДОГОВОР с направлением соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКУ по адресу электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанному при направлении ЗАЯВКИ. При расторжении ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно настоящему пункту ИСПОЛНИТЕЛЬ также вправе путем удержания взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере разницы между суммой уплаченного ЗАКАЗЧИКОМ авансового платежа за оказание услуг и стоимостью услуг, фактически оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ до момента такого расторжения.

      1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

      12.1.Действующее законодательство. ДОГОВОР, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Украины. Все вопросы, не урегулированные ДОГОВОРОМ или урегулированные неполностью, регулируются в соответствии с материальным правом Украины. В случае разногласия между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ в отношении ДОГОВОРА, которые не могут быть разрешены путем переговоров сторон, урегулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

      12.2.Уведомления. Любые уведомления по ДОГОВОРУ могут направляться одной Стороной другой Стороне: 

      1) по электронной почте а) на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанной им при направлении ЗАЯВКИ, с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце настоящих условий ДОГОВОРА в случае, если получателем является ЗАКАЗЧИК, и б) на адрес электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце настоящих условий ДОГОВОРА, с адреса электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанной им при направлении ЗАЯВКИ;

      2) почтой с уведомлением о вручении.

      12.3.Отсутствие отказа от права. Неспособность ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществить то или другое право в рамках ДОГОВОРА, полномочия или намерение, предусмотренные ДОГОВОРОМ, или же настоять на строгом соблюдении условий ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКОМ, не означает ни отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от сроков и условий ДОГОВОРА в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий ДОГОВОРА в любое время впоследствии.

      12.4.ДОГОВОР представляет собой полную договоренность между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета ДОГОВОРА, за исключением указанных в оферте, и подтвержденной ЗАЯВКИ, которыми регулируется исполнение ДОГОВОРА, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. В случае, если какие-либо условия Приложений или ЗАЯВКИ противоречат условиям ДОГОВОРА оферты, положения оферты будут преобладать.

      12.5.Если какое-либо из условий ДОГОВОРА признано недействительным или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение должно быть выделено из ДОГОВОРА и заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся  в ДОГОВОРЕ, при этом остальные положения ДОГОВОРА (договора оферты) не меняются и остаются в силе.

       

      ×
      Позвоните мне
      +
      Жду звонка!