ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 17 грудня 2008 р. N 1103 

             ПОРЯДОК
направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду

1. Цей  Порядок   визначає   процедуру   направлення   водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом  лікарських  препаратів,  що  знижують  увагу та швидкість реакції (далі — огляд), і проведення такого огляду.      

2.  Огляду підлягають водії транспортних засобів, щодо яких у поліцейського  є  підстави  вважати,  що  вони перебувають у стані алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп’яніння або під впливом лікарських  препаратів,  що  знижують  увагу  та швидкість реакції (далі   —   стан  сп’яніння),  згідно  з  ознаками  такого  стану, установленими МОЗ і МВС.      

3. Огляд проводиться:       поліцейським   на   місці   зупинки  транспортного  засобу  з використанням   спеціальних   технічних   засобів,  дозволених  до застосування МОЗ і Держспоживстандартом;       лікарем закладу  охорони  здоров’я (в сільській місцевості за відсутності лікаря — фельдшером фельдшерсько-акушерського  пункту, який пройшов спеціальну підготовку).      

4. Огляд  на місці зупинки транспортного засобу проводиться у присутності двох свідків. Не  можуть  бути  залучені  як свідки працівники Національної поліції  або  особи,  щодо неупередженості яких є сумніви. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015}     

5.  Результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються в  акті  огляду,  форма  якого затверджується МОЗ за погодженням з МВС.  У  разі  встановлення  стану  сп’яніння  результати  огляду, проведеного    поліцейським,    зазначаються   в   протоколі   про адміністративне правопорушення,  до якого долучається акт огляду. Акт  огляду  на  стан  сп’яніння  за  результатами  такого огляду, проведеного  поліцейським,  складається у двох примірниках, один з яких вручається водію, а другий залишається в поліцейського та/або долучається до протоколу про адміністративне правопорушення в разі встановлення  стану  сп’яніння. { Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }      Підтвердження стану  сп’яніння  в  результаті огляду та згода водія  транспортного  засобу  з  результатами  такого   огляду   є підставою    для   його   притягнення   згідно   із   законом   до відповідальності.

6.  Водій  транспортного засобу, що відмовився від проведення огляду  на місці зупинки транспортного засобу або висловив незгоду з  його  результатами,  направляється  поліцейським для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров’я.  Огляд може  також   проводитися   в   спеціально   обладнаних пересувних  пунктах  (автомобілях),  що  належать закладам охорони здоров’я і відповідають установленим МОЗ вимогам.      

7.    Поліцейський   забезпечує   проведення   огляду   водія транспортного  засобу  в  закладі  охорони здоров’я не пізніше ніж
протягом двох годин з моменту виявлення відповідних підстав.      

8.  У  разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду  в закладі охорони здоров’я поліцейський в присутності двох свідків  складає  протокол  про  адміністративне правопорушення, у якому  зазначає  ознаки  сп’яніння  і  дії водія щодо ухилення від огляду.      

9. Проведення  огляду водіїв транспортних засобів — учасників дорожньо-транспортної пригоди,  унаслідок якої  є  постраждалі,  — обов’язкове.      

10. Огляд   водія  транспортного  засобу  в  закладі  охорони здоров’я проводиться в будь-який  час  доби  за  методикою  та  із застосуванням приладів, дозволених для використання МОЗ.      

11. Лікар,   що   проводить  огляд,  повинен  ознайомитися  з документами,  які посвідчують особу  водія  (паспорт,  посвідчення водія та інші документи).  Відсутність документів  не  може  бути причиною для відмови в проведенні огляду.      

12. У разі коли в  результаті  дорожньо-транспортної  пригоди водія  доставлено  у  лікувальний заклад,  в обов’язковому порядку проводиться  дослідження  з  метою  виявлення  в  його   організмі алкоголю,  наркотичних  чи  інших  речовин,  що  знижують увагу та швидкість реакції.      

13. Лікар, що проводив у закладі охорони здоров’я огляд водія транспортного  засобу,  складає  за  його результатами висновок за формою, яка затверджується МОЗ. Висновок  складається  в  трьох  примірниках: по одному — для поліцейського  та водія транспортного засобу, а третій залишається в закладі охорони здоров’я.      

14. Висновок може бути оскаржений водієм транспортного засобу у встановленому законодавством порядку.